Komplex
A környezeti tényezők változása az utóbbi években még inkább felgyorsult. A döntéshozóknak egyre komplexebb feladatokkal kell megküzdeniük, ezek egy része a globális környezet állandó változásából ered, más részük a piaci verseny összetettségére és kiéleződésére vezethető vissza. Korábban a döntéshozatal általában visszavezethető volt a múltra, ma a környezetdinamika és diszkontinuitás miatt ez már nem lehetséges.

Gresham törvénye a tervezésben: "Az operatív működés aktuális, de a jövőépítés szempontjából lényegtelen  kérdései kiszorítják a stratégiailag fontos, ám nem akut problémákat."

Stratégiai tanácsadóként szintén segíteni tudjuk céljai megvalósításában. Ez kapcsolódhat egy adott projekthez (pl. a cégátvétel, székhelyváltoztatás, vagy telephely létrehozása), de lehet tágabb értelmű, hosszabb távra szóló (pl. adóoptimalizálás holding szinten, vagy cégcsoporton belüli átszervezés) 

Egy stratégiai konzulens teamet több részterület szakértői alkotnak, így biztosítható, hogy több szempontot figyelembe véve komplex döntések születhessenek. Prioritásként természetesen az ügyfél érdekei jutnak kifejezésre, ezzel párhuzamosan azonban szem előtt kell tartani a mindenkori politikai, makroökonómiai, társadalmi, ökológiai és jogi adottságokat